Rapporter
Rapporter og case studies for nedlasting
Snøskredkontroll
Wyssen snøskredkontroll tilbyr løsninger for forebyggende utløsning av snøskred, samt overvåkning og sanntidsvarsling av snøskred

Wyssen snøskredkontroll tilbyr løsninger for forebyggende utløsning av snøskred, samt overvåkning og sanntidsvarsling av snøskred.

Snøskredtårnet ble utviklet i Sveits og er ledende i bransjen når det gjelder driftssikkerhet og effektivitet. Snøskredtårn er den mest brukte metoden for snøskredkontroll ved hjelp av forebyggende utløsning av farlige snømasser i Sveits og Østerrike, der til sammen 250 snøskredtårn sikrer skiløyper, veier, jernbaner og annen infrastruktur.

Snøskredtårnet ble godkjent for bruk i Norge i desember 2013.

Økt veisikkerhet

Alle fjellområdene i Norge har veier som er truet av snøskred, og behovet for skredsikring er svært stort. Tradisjonelle sikringsmetoder som tunneller, overbygg og omlegging av veier kan i mange tilfeller være så kostbart at det ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Dette fører til at mange regioner må leve med usikrede veier fordi de eksisterende planene er for kostbare til å bli realisert innen rimelig tid. Dette fører igjen til store tap for næringslivet på grunn av stengte veier, og at lokalbefolningen må leve med frykten for store, ukontrollerte snøskred.

Vi i Wyssen har lang erfaring med å jobbe med det komplekse fenomenet som snøskred er. Derfor kan vi i tillegg til å levere snøskredtårn for sikring av veier bistå i alle faser av et sikringsprosjekt; vi kan bidra fra starten av planleggingsfasen til levering og drift av installasjonene.

Og ettersom vi er et selskap med sveitsisk opprinnelse leverer vi selvsagt den velkjente sveitsiske kvaliteten i form av effektivitet, pålitelighet og service.

Wyssen snøskredtårn godkjent i Norge